Megjelent! A Typotex Világirodalom sorozat legújabb tagja - Imma Monsó: Sosem lehet tudni
A Typotex Világirodalom sorozat legújabb tagja - Imma Monsó: Sosem lehet tudni
Tavaszi szünet az ELTE Pulton! Április 16. és 22. között a Könyvespult zárva tar! Nyitás április 23-án.
Hírek

Ógörög nyelvtani és mondattani gyakorlatok (Farkas Zoltán; Horváth László; Mayer Gyula)

Ógörög nyelvtani és mondattani gyakorlatok


ISBN 978-963-9132-58-0
ISBN-10 963-9132-58-6
220 oldal, B/5, fűzve
Ára: 1840 Ft (Elfogyott)

A tankönyv két fő részből áll: nyelvtani összefoglalóból és nyelvtani gyakorlatokból. Mindkét rész összeállításakor az Ógörög olvasó- és gyakorlókönyvben követett elveket alkalmazzuk: az adatokat az attikai szövegekben való tényleges előfordulásukat figyelembe véve mutatjuk be és gyakoroltatjuk, s a feladatok anyagát elsődlegesen az egyetemi auktoranyagból illetve a klasszikus attikai prózaírók egyéb műveiből vesszük. A kötet összeállításakor követendő főbb szempontok a taníthatóság, az áttekinthetőség, a tömörség, az érthetőség és a szemléletesség. A nyelvtani példákat lehetőség szerint az Olvasókönyv hetvenkét leckéjéből is vesszük, hogy azok feldolgozását ezzel is segítsük. A nyelvtani összefoglaló a hagyományos beosztást követve az írást, a hangtant, az alaktant és a mondattant tárgyalja. Az alaktan az Olvasókönyv első 48 leckéjéhez mellékelt feladatok segítségével (remélhetően) kellőképpen gyakorolható, így a kötet második felében a mondattan rendszeres gyakorlása a cél. A mondattan és a stilisztika jelenségeit, szabályait az attikai szerzőktől vett példamondatokkal szemléltetjük, s ezt követik a többnyire egyszerűsített szókincsű retroverziós feladatok. Ritkán találkozunk olyan művel, amely a szó legszorosabb értelmében új világokat tár fel számunkra, s amely igazán mélyen megérint bennünket ismereteinek mélysége, stílusának játékos kreativitása és szépsége folytán.

Széljegyzet

0 jegyzet, megjelenítése