Hírek

A tér költészete (Yates, Steve (szerk.))

A tér költészete
Fotókritikai antológia

Yates, Steve (szerk.)
Fordította: Kemenesi Zsuzsanna

ISBN 978-963-9664-77-7
268 oldal, B/5
Ára: 2900 Ft (Elfogyott)

Előnézethez kattintson ide!

Yates könyve a fotóelméleti szakirodalom egyik alapművévé vált. Bár alcíme szerint fotókritikai antológia, jóval inkább fotóteoretikus, médiumelméleti áttekintés, melynek centrumában a tér kérdése áll.

A tér jelentése az interpretáció számára rendkívül homályos terület – állapítja meg Yates.

Az utóbbi egy-két évtizedben a téri fordulat, a spatial turn kifejezés gyakran bukkan föl, és méltán. A tér, ahogy ma elgondoljuk, megtapasztaljuk, történeti fejlemény.

Michel Serres matematikus-tudományfilozófus szerint a „tiszta tudományok révén a terek sokaságát ismerjük. A tér (…) a kultúra terméke, a történelem terméke, és talán nem is csak a geometriáé, hanem a teológiáké és a politikáé."

„Korábban azt mondták – írja Kállai János pszichológus –, a tér az, ami két egymáshoz közel álló dolog között van, a semmi. Az ilyen jellegű tér azonban emberi kapcsolatokkal van kitöltve. Kommunikatív és imaginatív kapcsolatok hálózata. A térérzékelés nemcsak korai, preverbális élményeinknek, de a térről való tudásunknak is ki van szolgáltatva. A térről való tudás megváltoztatja a térélményt.”

Yates válogatásának egyes fejezetei nálunk is ismert teoretikusok elgondolásait mutatják be (Moholy-Nagy László, Carnap, William M. Ivins, Edward T. Hall, Jonathan Crary, Rudolf Arnheim). A könyv túlnyomó részét azonban felénk jószerivel ismeretlen szerzők térrel kapcsolatos, (fotó)művészeti vonatkozású koncepciói teszik ki (köztük olyan klasszikus munkák, mint például Gaston Bachelard-é). (Tillmann József)

Steve Yates az első tudós, aki háromszor nyerte el a Fulbright Ösztöndíjat (1991, 1995, 2006-7). Szakterülete a Szovjetunió, Oroszország és Kelet-Európa fényképészettörténete. Az általa kutatott témák felölelik Alexander Rodchenko, Moholy-Nagy László, Robert Rauschenberg és Joel-Peter Witkin munkásságát, a modern fényképészetet, valamint a művészettörténeti párhuzamokat Amerika és Oroszország között.

Széljegyzet

0 jegyzet, megjelenítése