Megjelent! A Typotex Világirodalom sorozat legújabb tagja - Imma Monsó: Sosem lehet tudni
A Typotex Világirodalom sorozat legújabb tagja - Imma Monsó: Sosem lehet tudni
Tavaszi szünet az ELTE Pulton! Április 16. és 22. között a Könyvespult zárva tar! Nyitás április 23-án.
Hírek

Görög költők antológiája (Szepessy Tibor (szerk.))

Görög költők antológiája


ISBN 978-963-7546-88-4
900 oldal, A/5, fűzve
Ára: 4900 Ft (Elfogyott)

Az antológia (egyébként az 1982-ben megjelent első kiadás bővített és javított változata) az ógörög költészetből ad terjedelmes és átfogó válogatást, mely ez idő szerint az ógörög költészetnek magyar nyelven legterjedelmesebb és legátfogóbb gyűjteménye. Terjedelmét jól mutatja, hogy közel 43 nyomdai íven, mintegy 18 ezer sornyi, szám szerint majd 800 verset illetve versrészletet (vagy verstöredéket) tartalmaz, átfogó voltát pedig egyrészt az jelzi, hogy a válogatás alsó időbeli határát az ógörög költészet ránk hagyományozott kezdetei, vagyis Kr.e. 8. század, a felsőt pedig az ógörög költészet végső periódusa, a Kr.u. 6. század eleje, tehát a bizánci kor határát adják, másrészt az, hogy a válogatás a lírai költészeten kívül az epikus és a drámai költészet alkotásaira is kiterjed, s ha Homéros, Aischylos, Sophoklés, Euripidés és Aristophanés más kiadásokban viszonylag könnyen hozzáférhető alkotásaiból a szerzők rangjához képest szűkmarkúbban merít is, másfelől viszont a "pogány" költészet alkotásai mellett a korai keresztény költők műveinek is helyet ad. Az antológiába felvett versekhez természetesen magyarázatok is járulnak.

Széljegyzet

0 jegyzet, megjelenítése