Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Nyíri Kristóf
Nyíri Kristóf

 

1968-ban végeztem az ELTE matematika-filozófia szakán. 1971-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófiából doktoráltam. Ugyanabban az évben tanársegédként a kar filozófiai tanszékére kerültem. Hároméves megszakítással (mely idő alatt az MTA Filozófiai Intézete tudományos tanácsadójaként dolgoztam) azóta is ott tanítok. 1985 és 1989 között a Filozófiatörténeti Tanszék vezetője voltam. 1986-ban neveztek ki egyetemi tanárnak. 1978-ban nyertem el a filozófiai tudomány kandidátusa, 1985-ben a filozófiai tudomány doktora címet. 1993-tól vagyok a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 2001. májusától rendes tagja. 1995. jún. 1. óta az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója vagyok. A Magyar Filozófiai Társaság elnökéül választott 1993 szeptemberében, újraválasztott 1995 áprilisában. Elnöke vagyok a UNIWORLD Hálózati Egyetem Közhasznú Egyesületnek.
Vendégtanár voltam Aarhus-ban (Dánia) 1982-ben, Colorado Springs-ben 1986-ban, Innsbruck-ban 1987/88-ban, Helsinkiben 1991 tavaszán, Graz-ban 1991/92-ben, Santa Barbara-ban (Calif.) 1996-ban és 1997-ben, valamint Buffalo-ban 1999-ben. 1986 márciusától 1987 szeptemberéig, valamint 1990 szeptemberétől 1991 februárjáig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal a Bochum-i egyetemen kutattam. 1993 áprilisától júniusáig a Royal Society of Edinburgh vendégeként (European Visiting Research Fellow) a St. Andrews-i egyetemen dolgoztam. Tagja vagyok a Journal for General Philosophy of Science, a Studies in East European Thought, a Monist, a Conceptus és a Wittgenstein Studies szerkesztőbizottságának, továbbá 2001 tavasza óta az UNESCO COMEST „Az információs társadalom etikája” albizottságának.
Számos publikációm jelent meg – magyarul, németül és angolul – a modern filozófiatörténet, az osztrák-magyar eszmetörténet, a nyelvfilozófia és a társadalomfilozófia köréből. A legutóbbi időkben kutatásaim a kommunikáció technológiájának (szóbeliség/írásbeliség/könyvnyomtatás/poszt-tipográfia) történetéhez kapcsolódó filozófiai kérdésekre, s különösen a számítógépek és számítógéphálózatok társadalom- és oktatásfilozófiai vonatkozású kérdéseire összpontosulnak. Utóbbi problematikáról az elmúlt években több nagy nemzetközi konferencián volt alkalmam plenáris, ill. megnyitó vagy záróelőadást tartani. Így pl. 1994-ben a British Library és a British Academy által szervezett konferencián (Elvetham Hall), ahol „Electronic Networking and the Unity of Knowledge” című előadásom hangzott el; 1997-ben Budapesten, az European Distance Education Network évi konferenciáján („Open and Distance Learning in an Historical Perspective”); valamint 1999-ben a Digital Resources in the Humanities konferenciáján (King's College, London: „Towards a Philosophy of Virtual Education”). A felsorolt előadások szövege angolul és magyar fordításban is megjelent.
Dunabogdány, 2001. aug. 22.
Nyíri Kristóf publikációinak listája 1995 óta

2001
„Poszt-literalitás mint a huszadik század filozófiájának forrása”, az Andor J. – Szűcs T. – Terts I. által szerkesztett Színes eszmék nem alszanak… Szépe György 70. születésnapjára c. kötetben, Pécs: Lingua Franca Csoport, 2001, 893-906.o.
„Bevezetés”, a Nyíri Kristóf által szerkesztett Mobil információs társadalom: Tanulmányok c. kötetben, Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001, 5-12.o.
„The Picture Theory of Reason”, a Berit Brogaard és Barry Smith áltat szerkesztett Rationality and Irrationality c. kötetben, Wien: öbv-hpt, 2001, 242-266.o.
„Wörter und Bilder fin der österreichisch-ungarischen Philosophie: Von Palágyi zu Wittgenstein”, Berichte zur Wissenschafisgeschichte 24 (2001). Sajtó alatt.
„A multimédia ismeretfilozófiájához”, a Tompa Klára által szerkesztett AGRIA MEDIA 2000 c. kötetben, Eger: 2001, 21-32.o.

2000
„A virtuális egyetem filozófiájához”, Liget 2000/2, 35-48.o.
„Globális társadalom, helyi kultúra: Filozófiai vázlat”, a Glatz Ferenc által szerkesztett Információs társadalom c. kötetben, Budapest: MTA, 2000, 43-64.o.
„Nyitott tudomány, nyitott oktatás: Internet és interdiszciplinaritás”, Magyar Tudomány 2000/7, 892-902.o. 
„A 21. század filozófiája felé”, a Nyíri Kristóf által szerkesztett Filozófia az ezredfordulón c. kötetben, Budapest: Áron Kiadó, 2000, 387-405.o.
„Österreichisch-ungarische Kommunikationsphilosophien”, a B. Boisits és P. Stachel által szerkesztett Das Ende der Eindeutigkeit: Zur Frage des Pluralismus in Moderne und Postmoderne c. kötetben, Wien: Passagen Verlag, 2000, 109-125.o.
„Towards a Philosophy of Virtual Education”, a Marilyn Deegan és Harold Short által szerkesztett DRH 99 c. kötetben, London: King's College, 2000.

1999
„From Palágyi to Wittgenstein: Austro-Hungarian Philosophies of Language and Communication”. A Nyíri Kristóf és P. Fleissner által szerkesztett Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking 1. kötetében: Austria and Hungary: Historical Roots and Present Developments, Innsbruck-Wien: Studien Verlag / Budapest: Áron Kiadó, 1999, 1-11.o.
„Identitáskérdések az elektronikus hálózottság korában”, Magyar Pszichológiai Szemle LIV/1 (1999), 1923.o.
„In a State of Flux”. Manuel Castelts The Information Age c. könyvének kritikai ismertetése. Budapest Review of Books, 1999. nyári-őszi szám, 55-64.o. – Magyar fordítás: Replika 36 (1999. jún.), 157-181.o.
„A virtuális egyetem felé”, Világosság 1999/8-9, 123-138.o. – Rövidített változata két részben: Magyar Felsőoktatás 1999/9, 37-38.o., és Magyar Felsőoktatás 1999/10, 40-41.o.
„Philosophy, Education, and the History of Communication Technologies”. A David M. Steiner által szerkesztett The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy 3. kötetében, Philosophy of Education, Bowling Green State University, Philosophy Documentation Center, 1999, 185-192.o.
„Információs társadalom és nemzeti kultúra”, Replika 38 (1999. dec.), 183-194.o. 

1998
„Multiculturalism and Electronic Communication”. A Hell Judit által szerkesztett Multiculturalism. Studies c. kötetben, Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998, 97-104.o.
„Bevezetés: Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez”, a Nyíri Kristóf és Szécsi Gábor által szerkesztett Szóbeliség és írásbeliség: A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig c. kötetben, Budapest: Áron Kiadó, 1998, 7-17.o.
„Religiöser Individualismus in einer Welt ohne Zentrum: Globale und lokale Gemeinschaften im Zeitalter der Vernetzung”, a Theo Faulhaber és Bernhard Stillfried által szerkesztett Wenn Gott verloren geht: Die Zukunft des Glaubens in der sükulasierten Gesellschaft c. kötetben, Freiburg: Herder, 1998, 86-96.o.
„Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában”, Magyar Tudomány 1998/11,1286-1297.o. 
„Globális tanulás és helyi közösségek”, Világosság 1998/11, 3-13.o. (1998f) magyar fordítása.
„Global Education and Local Communities”. A V. Montviloff által szerkesztett INFOethics'98: Ethical, legal and sacietal challenges of cyberspace c. kötetben, Monaco: 1998.

1997
„Haller on Wittgenstein on Art”, a K. Lehrer és J.C. Marek által szerkesztett Austrian Philosophy Past and Present c. kötetben, Dordrecht: Kluwer, 1997, 21-28.o.
„Mitteleuropa und das Entstehen der Postmoderne”, a Richard G. Plaschka, Horst Haselsteiner és Anna M. Drabek által szerkesztett Mitteleuropa - Idee, Wissenschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert c. kötetben, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997, 97-111.o.
„Számítógéphálózat és vallásos individualizmus”, Világosság 1997/4, 3-10.o. (1998c) magyarnyelvű változata.
„Cyberspace: A planetary network of people and ideas”, The UNESCO Courier, 1997. június, 25-29.o. [A cikk számos fordításban is publikálásra került – az UNESCO Courier összesen 29 nyelven jelenik meg.]
„Indywidualizm i elita w epoce informacji”, Forum Philosophicum, 2.köt., 1997, 21-30.o.
„The Concept of Knowledge in the Context of Electronic Networking”, The Monist, 1997. július, 80.köt., 3.sz., 405-422.o.
„Opera and Distance Learning in ara Historical Perspective”, European Journal of Education, 32. köt., 4.sz. (1997), 347-357.o.
„Nyitott oktatás és távoktatás”, Educatio 1997/4, 699-706.o. (1997g) rövidített magyar fordítása. 
„Wittgenstein videon: Kényszerű találkozás Jarman filmjével”, Metropolis 1997/4, 104-110.o.
„Wittgenstein as a Philosopher of Secondary Orality”, Grazer Philosophische Studien 52 (1996/97), 45-57.o. 
„Multikulturalitás és elektronikus kommunikáció”, a Hell Judit és Lendvai L. Ferenc által szerkesztett Demokrácia és patriotizmus az egységesült Európában c. kötetben, Miskolc: TIT, 1997, 237-248.o. (1998a) magyar fordítása.

1996
„Palágyis Kritik an der Gegenstandstheorie”, a Rudolf Haller által szerkesztett Meinong und die Gegenstandstheorie c. kötetben, Amsterdam–Atlanta: Rodopi, 1996 (Grazer Philosophische Studien 50), 603-613.o. 
„Zum Funktionswandel der Geisteswissenschaften im Zeitalter der Post-Literalität”, a Bernhard Fabian által szerkesztett Zukunflsaspekte der Geisteswissenschaften: vier Vorträge c. kötetben, Hildesheim - Zürich - New York: Olms-Weidmann, 1996, 63-90. o.
„Bölcsészettudományok az írásbeliség után”, Világosság 1996/6, 3-16.o. (1996b) magyar fordítása.
„The Humanities in the Age of Post-Literacy”, Budapest Review of Books, 1996 tsz (6. köt., 3.sz.), 110-116.o. (1996b) angol fordítása.
„Der Begriff des Wissens im Kontext elektronischer Vernetzung”. Az Albert Berger által szerkesztett 25 Jahre Universität Klagenfurt 1970-1995 c. kötetben, Klagenfurt: Universität Klagenfurt, 1996, 149-157.o.
„Networking and the Transformation of Time”, a Terts István által szerkesztett Nyelv, nyelvész, társadalom c. kötetben, Budapest: JPTE - PSzM, 1996, II. köt., 197-202.o.

1995
„Introduction: Notes towards a Theory of Traditions”, a Nyíri Kristóf által szerkesztett Tradition c. kötetben, Wien: IFK, 1995, 7-32.o.
„Electronic Networking and the Unity of Knowledge”, a Stephanie Kenna és Seamus Ross által szerkesztett Networking in the Humanities c. kötetben, London: Bowker-Saur, 1995, 253-282.o.
„Tradition and Communication”, a G. Jaritz és mások által szerkesztett The Art of Communication c. kötetben (Proceedings of the VIIIth International Conference of the Association for History and Computing, Graz, 1993), Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1995, 3-17.o.
„Wittgenstein as a Philosopher of Post-Literacy”, a K.S. Johannessen és T. Nordenstam által szerkesztett Culture and Value: Philosophy and the Cultural Sciences c. kötetben (Papers of the 18th International Wittgenstein Symposium), Kirchberg am Wechsel: 1995, 82-88.o. (1997j) rövidített változata.
„Hálózat és tudásegész”. (1995b) magyar fordítása. A Sándor Iván és mások által szerkesztett A századvég szellemi körképe c. kötetben, Pécs: Jelenkor Kiadó, 1995, 117-135.o.
A filozófia rövid története. A Védáktól Wittgensteinig. Lendvai L. Ferenccel. 4. kiad., új utóirattal. Budapest: Áron Kiadó – Kossuth Könyvkiadó, 1995, 222.o.
„Die unsichtbare Hand: Prophetische und nationalökonomische Liberalität”, az M. Benedikt és mások által szerkesztett Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung 3. kötetében, Klausen-Leopoldsdorf: Verlag Leben – Kunst – Wissenschaft, 1995, 639-642.o.


 

Könyvei