0 db
0 Ft
EN / HU
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Vannay László
(1939—)
Vannay László

1939. április 24-én születtem Budapesten.Általános- és középiskolai tanulmányaimat Pakson, Visegrádon és Esztergomban végeztem, ahol 1957-ben érettségiztem. Az érettségi után – mivel egyetemre nem vettek fel – a Bányászati Villamos Szerelvényeket Előállító Vállalatnál helyezkedtem el, ahol transzformátor-tekercselő, próbatermi meós, majd motortekercselő voltam. Innen vonultam be katonai szolgálatra. 1962-ben szereltem le, mint őrvezető. Leszerelés után rövid ideig a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárnál dolgoztam. 1962. július 1-én áthelyezéssel kerültem az akkor még Építő- és Közlekedési Műszaki Egyetem Kísérleti Fizika Tanszéke mellett működő MTA Kristálynövekedési Kutató Csoporthoz, laboránsi munkakörbe. 1963-ban iratkoztam be a BME Villamosmérnöki Karának esti tagozatára. 1969-ben szereztem diplomát a Műszer- és Szabályozástechnika szak, Mérés- és Szabályozástechnika ágazatán. Egyetemi tanulmányaim közben fokozatosan bekapcsolódtam a Kristálynövekedési Kutató Csoport tudományos munkájába. Így végzés után is itt maradtam. 1975-ben a Kutató Csoport levált az Egyetemről. Az oldatból történő egykristály növesztés, mint kutatási téma a tanszéken maradt. Ezekkel a kutatásokkal akkor ketten foglalkoztunk. A téma irányítója Dr. Kiss József volt, a tanszék akkori vezetője. Ekkor kerültem a BME állományába, mint adjunktus. Sajnos Dr. Kiss József 1975-ben váratlanul elhunyt. Azóta egyedül végeztem, illetve irányítottam a kristálynövesztéssel kapcsolatos munkákat.

A kistálynövesztés területén végzett munkáimból 1986-ban doktori dolgozatot készítettem. Szakmai munkám elismerését látom abban, hogy az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Kristályfizikai Szakcsoportjának 1976 óta vezetőségi tagja voltam és 1999-ben másodszor választottak meg a csoport elnökének. Szakmai munkámhoz kapcsolódóan számos ipari megbízás, MKM, FEFA, PFP, OTKA és IKMA támogatású pályázat témavezetője, vagy résztvevője voltam.
Tudományos munkám eredményét közel húsz angol nyelvű cikk, mintegy 15 szakmai előadás, több szabadalom és könyvrészletek jelzik. Diplomám megszerzése után azonnal bekapcsolódtam a Tanszék oktató-nevelő munkájába, kezdetben mint gyakorlatvezető, előadók helyettesítője és felvételi előkészítő tanfolyamok vezetője. Az 1970-es évek elején végrehajtott tantervi reform idején részt vettem az Építőmérnöki Kar hallgatóinak oktatott Fizika-elektrotechnika tárgy tematikájának kidolgozásában, kipróbálásában. 1975-óta vagyok ennek a tárgynak az előadója. 1976-ban jelent meg az előadásaim alapján írt Fizika II. című jegyzetem, amely ma is használatos. A napokban jelenik meg a kar hallgatóinak számítási- és mérési gyakorlataihoz írt „Fizika AL” című jegyzetünk, amelynek több mint 80%-a saját munkám.
Oktató-nevelő munkám során diákköri munkák, önálló laboratóriumi gyakorlatok, diplomamunkák és doktori dolgozatok témavezetője voltam. Irányításommal készült BME I. díjas, és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Nívódíjas” diákköri dolgozat és négy sikeresen megvédett doktori dolgozat. A Villamosmérnöki Kar hallgatóinak anyagtudományi oktatásában veszek részt, mint konzulens. A Természettudományi Kar mérnök-fizikus szakos hallgatóinak laboratóriumi gyakorlataival kapcsolatos munkákat végzem és irányítom. A „Laboratóriumi gyakorlatok I.–IV.” tárgy felelőse vagyok. 2000-ben jelent meg a társszerkesztővel összeállított „Fizika Laboratóriumi gyakorlatok I II.” című jegyzet. A jegyzetben szereplő mérések majdnem felének összeállítása és ezen mérések elvégzéséhez szükséges írásos anyagok elkészítése a saját munkám. Tárgyfelelőse vagyok a mérnök-fizikus szak hallgatóinak oktatott „Kristályos és amorf anyagok I.” című tárgynak is, ahol a kristálynövesztés során szerzett ismereteimet tudom továbbadni.
1989 óta vagyok a Kísérleti Fizika Tanszék tanszékvezető helyettese. 1993-ban egy sikeres pályázat eredményeként lettem egyetemi docens. 1994 óta tagja vagyok a Fizika OKTV Verseny Bizottságának. 1994 óta rendezi Intézetünk a Fizika OKTV harmadik (gyakorlati) fordulóját a kiemelt fizikaoktatásban részesülő diákok részére. Ezen a téren a feladatok kidolgozása, a szükséges eszközök megtervezése, elkészíttetése, bemérése, a verseny lebonyolítása, majd értékelése a feladatom. Az itt végzett munkákról évente egy közleményben számolunk be. Az 1994-98 évi versenyekről külön kötet is jelent meg. Az egyetemi írásbeli felvételi vizsgák alkalmával a BME négy karán végzem, illetve irányítom a dolgozatok javítását. 1996-tól két évig a BME „Nulladik évfolyam”-ának fizika oktatását végeztem és koordináltam, majd ennek az oktatási formának a megszűnése óta az „Emeltszintű előkészítő” tanfolyam fizika oktatását végzem. A foglalkozásokra járó diákok részére bővített előadási vázlatot és példatárat állítottam össze. 1997 óta vezetem a BME Fizikai Intézet tehetséggondozási programját, melynek keretében középiskolás diákok részére tartunk foglalkozásokat, ahol a tanulók önállóan végeznek fizikai mérési gyakorlatokat.


Könyvei