Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Megjelenés: 2006
Oldalszám: 210 oldal
Formátum: B/5
ISBN: 978-963-9664-09-8
Témakör: Szociológia
Sorozat: Baccalaureus Scientiae

Eredeti ár: 2200 Ft
Webshop ár: 1650 Ft

KOSÁRBA
Szociológia

Egyetemistáknak

Élet és Tudomány
2007. szeptember 28.
Mivel a szociológia a magyar felső­oktatási intézetekben már bevett, magas szinten művelt tudomány, gondolhatnánk, hogy tankönyvet e téren nem nehéz alkotni. Ez a kötet a Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társa­dalomismereti Intézetének tanköny­ve, bevezetés a szociológiába. Az S. Nagy Katalin által szerkesztett munka jól mutatja, hogy mennyi inno­vációt és tanulást könnyítő fogást le­het alkalmazni az érdeklődés fenntartására és a tanulás elősegítésére. A kötet 15 fejezete témaválasztásai­ban újszerű, ezenkívül nem csupán fogalmi definíciókat, jó összefoglalá­sokat, gondosan kiválasztott (elsősor­ban a magyar nyelvű szakmunkák terén teljességre törekvő) irodalom­jegyzéket nyújtanak az egyes fejeze­tek, hanem külön keretekben szinte mindenütt vannak részletesen bemu­tatott kutatási leírások, esettanulmá­nyok, amelyek az általános monda­nivalót jól illusztrálják.A fejezetekben megtalálhatók a szociológia klasszikus témái, példá­ul a szociológia helye a társadalom­tudományok rendszerében, a kultúra és a társadalom, a szocializáció, a társadalmi rend és együttműködés, a társadalmi rétegződés, az etnikai csoportok és konfliktusok, a politi­ka, a szervezetek, a gazdaság vagy a város szociológiája stb. Van egy sor aktuális téma is, amelyet nem minden tankönyv emel ki kü­lön. Itt önálló fejezet­ben jelenik meg pél­dául a modern fo­gyasztói társadalom képe, általában a modernizáció és a fejlődés a társada­lomban, az új kommunikációs médiu­mok és hálózati kommunikációs le­hetőségek stb. Jó – és az egyetem jellegéhez illő – fejezet tárgyalja a technika és az innováció szociológiá­ját, és a végén nem marad el a szoká­sos módszertani fejezet sem, amely különösen világos és jól érthető.A kötet is decimális rendszert kö­vet, kár, hogy ez a tartalomjegyzék­ben nem jelenik meg, pedig a tanulót az egyes témák megkeresésében vagy az összefüggések felismeré­sében ez segítheti. Kiemelést érde­mel viszont az egyes fejezetek témá­jának kidolgozása. Mindenütt pontos a fogalomhasználat, megismerhetők a klasszikus elméletek és a fejlődés­történeti vonatkozások. Az aktualitá­sok, a ma fontos kérdések kellő meg­világításba kerülnek. Látszik, hogy a szerzői gárda összeszokott team. A jól sikerült könyv más egyetemen vagy főiskolán is lehet tankönyv, hiszen a szociológia ma a szakterü­letek többségében tantárgy.
Buda Béla

Kapcsolódó recenziók

AJÁNLOTT KÖNYVEK