Megjelent! A Typotex Világirodalom sorozat legújabb tagja - Imma Monsó: Sosem lehet tudni
A Typotex Világirodalom sorozat legújabb tagja - Imma Monsó: Sosem lehet tudni
Tavaszi szünet az ELTE Pulton! Április 16. és 22. között a Könyvespult zárva tar! Nyitás április 23-án.
Hírek
 
ISBN 978-963-2793-75-7
Webshop ár: 1813 Ft
Ára: 2790 Ft Akciós ár: 1813 Ft

Különös üzenetekre lehet lelni a Pó-síkság kútjainak mélyén. Az ifjú Savinit ez nem hagyja nyugodni, ezért nagy buzgalommal és roppant hiszékenységgel veti bele magát a jelenség eredetének és értelmének felderítésébe.A nyomozás egyre bonyolódó szálai messzire vezetnek. Savini például felfedezi, hogy a város lakói igazából csak színészek, és a házak is csupán kartonból készült díszletek. Miután kiderül, hogy a csatornákban apró lények laknak, akik bandákba tömörülve terrorizálják egymást,felbukkan egy titokzatos prefektus, aki szárnyai alá veszi hősünket. Ekkor még az eddigieknél is fantasztikusabb furcsaságokkal és különös álmokkal átszőtt időszak veszi kezdetét.

Ermanno Cavazzoni (1947) műve megihlette Frederico Fellinit, aki a regényalapján készítette el az életművét lezáró „A hold hangja” című filmjét:„Teljesen a történet hatása alá kerültem. Állandó nevethetnékem támad,hogy itt minden tettnek és gondolatnak jelentést tulajdonítanak. Aztán összeszorul a torkom, mert ha az egésznek még sincs értelme, akkor csak az élet abszurditása marad. Ennek a regénynek a világa a jelenkori ipari társadalom, Hieronymus Bosch, Don Camillo és gyerekkori emlékeink furcsa keverékéből épül fel.”

Beteszem a kosaramba. 
Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez 
ISBN 978-963-9664-69-2
Webshop ár: 3120 Ft
Ára: 4800 Ft Akciós ár: 3120 Ft

 

"Ebben a könyvben néhány régi és mai társadalmat fogok összehasonlítani annak megértéséhez, hogy miért omlottak össze, és hogy összeomlásukhoz mennyire járultak hozzá az ökológiai nehézségek. Háborúk, …

Beteszem a kosaramba. 
Kornai András (szerk.)
 
 
ISBN 978-963-2792-71-2
Webshop ár: 2470 Ft
Ára: 3800 Ft Akciós ár: 2470 Ft

Hogy milyen volt a számítástechnika, vagyis számítógép-tudomány, sőt kezdeti elnevezése szerint kibernetika Magyarországon, a XX. században,arról a terület meghatározó képviselőinek vallomásai alapján nyerhetünk képet ebben a kötetben. Kornai András, a szerkesztő, arra kérte a szakma nagy öregeit, hogy szakmai életpályájuk mellett arra is térjenek ki, hogy mit tartanak tudományos eredményeik közül a legjelentősebbnek. Mi az, amit utódaikra hagytak mint kész eredményt vagy mint nyitott problémát. Ha teljes képet nem is, de sok mindent megtudhat az olvasó arról az időszakról, amely a mára mindnyájunk életét befolyásoló számítógép hőskorszaka volt.„A történetek nagyon magyarok és nagyon kapcsolódnak a számítógép-tudományhoz, de ott van bennük az egész Mitteleuropa, az elmúlt nyolcvan év, és ami még fontosabb, a gondolkodva cselekvő emberek élete” – foglalja össze a szerkesztő.Az egyes szám első személyben visszaemlékezők: Bakonyi Péter, Csaba László, Dömölki Bálint, Dörnyei József, Drasny József, Findler Miklós,Gergely Tamás, Gécseg Ferenc, Gyárfás András, Havass Miklós, Kovács Győző, Obádovics J. Gyula, Pesti Lajos, Pompéry Béla, Uhrin Béla, Vámos Tibor.

Beteszem a kosaramba. 
Infografika 
ISBN 978-963-2792-93-4
Webshop ár: 3445 Ft
Ára: 5300 Ft Akciós ár: 3445 Ft

Az Információ gyönyörű egyedülálló könyv, amely új nézőpontból tekint a modern információs korszakra. Segíti olvasóit annak megértésében, hogy mi értelme is van annak a számtalan statisztikának és véletlenszerű …

Beteszem a kosaramba. 
 
 
ISBN 978-963-2793-13-9
Webshop ár: 3243 Ft
Ára: 4990 Ft Akciós ár: 3243 Ft

Jan Caeyers karmester és zenetudós, nemzetközileg elismert Beethoven-kutató.
Impozáns terjedelmű életrajzában Beethovent briliáns zeneszerzőként ábrázolja, akinek személyisége rendkívül bonyolult, ugyanakkor megkínzott. Különös hangsúlyt fektetve a pszichológiai részletekre és a társadalmi szerkezetre, Caeyers korhű képet ad az 1800-as évekbeli Bécsről. Ebben a kivételesen jól dokumentált beszámolóban világos elemzést nyújt a zenéről, mely összefonódik Beethoven életével.

Beteszem a kosaramba. 
 
 
ISBN 978-963-2794-38-9
Webshop ár: 3185 Ft
Ára: 4900 Ft Akciós ár: 3185 Ft

A Thomas-féle Kalkulus a mérnökök matematikai oktatásában világszerte fogalommá vált. Az eredeti, 15 fejezetből álló terjedelmes tankönyv központi témája a differenciál- és az integrálszámítás, célja pedig, …

Beteszem a kosaramba. 
A kémia születése, az energetika jövője 
 
ISBN 978-963-2793-16-0
Webshop ár: 2470 Ft
Ára: 3800 Ft Akciós ár: 2470 Ft

Téved, aki úgy gondolja, hogy a tudományágak világosan elkülönülnek egymástól, hogy létezik fizika, kémia, biológia stb., és mindegyik még további részterületekre oszlik. A kémia például felosztható fizikai, szervetlen, szerves és ki tudja hányféle kémiára. Nem, nincs ember, aki képes lenne így gondolkodni, egy szakember a legkevésbé! Új gondolatra csak a történeti előzmények ismeretében lehet jutni, módszereink a törvényeken alapulnak, alapvető megállapítások és aktuális alkalmazások egymástól gyakran szétbogozhatatlanok, távoli tudományágak gondolatait, eredményeit sokszor együttesen kell alkalmazni. Ebben a könyvben megpróbálom megmutatni, hogyan szokott a vegyészek, közelebbről a fizikai kémikusok feje járni. Igyekszem majd megállni, hogy túl sok kémiai és matematikai kifejezést írjak fel; egy keveset, sajnos, nem tudok elkerülni, az olvasó azonban, ha akarja, elkerülheti őket.

Beteszem a kosaramba. 
 
ISBN 978-963-2791-50-0
Webshop ár: 2210 Ft
Ára: 3400 Ft Akciós ár: 2210 Ft

Ez a könyv a külföldi egyetemi hallgatók részére tartott Budapest Semesters in Mathematics előadásainak szerkesztett változata. A programot Erdős Pál, Lovász László, T. Sós Vera és Babai László állították össze …

Beteszem a kosaramba. 
 
ISBN 978-963-2793-89-4
Webshop ár: 1625 Ft
Ára: 2500 Ft Akciós ár: 1625 Ft

A Második Élet Központjában az emberi agyak folyadékkal teli tartályban úszkálnak, maguk mögött hagyva a romlandó testet. De ez nem csak jutalom lehet, hanem éppenséggel büntetés is.Viszont szabadulásra is van remény. Ha a bűnöselme segít egy bűntettet felgöngyölíteni, testet nyerhet magának. Sőt a hatékonyság kedvéért már a bűnüldözés során is beköltözhet egy fiatal lányhoz, Rikához. Rika azonban öngyilkosságra készül: apja öngyilkosságát szeretné megbosszulni a Második Élet Központjában nyugvó apai agy színe előtt. A Rikában vendégeskedő bűnöző azonban Rika életéért kezd küzdeni, s ezzel megkezdődik az elmében vívott csata a jó és a rossz oldal között.

A regény a tudat ragyogó fénye és a tudatalatti homályos alagútjai közötti utazás kalandját kínálja.A török szerző a lélek mélységei elé tart tükröt ezzel a regényével. Sajátos nézőpontból: egy gimnazistalány agyából elemzi az egyéni és társadalmi erőszak hatásait, a fantasztikus irodalom lehetőségeivel figyelmeztet világunk egyre megszokottabbá váló kegyetlenségére és igazságtalanságára.

Beteszem a kosaramba. 
Játékok és talányok kisiskolásoknak 
 
ISBN 978-963-9664-56-2
Webshop ár: 1007 Ft
Ára: 1550 Ft Akciós ár: 1007 Ft

• Te vezeted az utasszállító repülőt. Budapesten felszáll 11 utas. Bécsben leszáll 5 és felszáll 9. Párizsban 1 kivételével mindenki leszáll. Hány éves a kapitány?

• A Fekete Kalóz néven elhíresült kalózkapitány …

Beteszem a kosaramba. 
 
ISBN 978-963-2793-85-6
Webshop ár: 2275 Ft
Ára: 3500 Ft Akciós ár: 2275 Ft

Jelen kötet 2006-ban kiadott Üzleti jog című egyetemi tankönyv hatályosított, jelentős mértékben átdolgozott kiadása. Az új kötet elkészítésére alapvetően az indította a szerzőket, hogy 2014 márciusában hosszú, többfordulós szakmai előkészítés után hatályba lép az új Polgári törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény, majd ezt követően, 2013. végéig a Ptk. hatálybalépésével összefüggő végrehajtási szabályok is. Az új Ptk. az üzleti jogi ismeretek körében hagyományosan tárgyalt két nagy tématerületet, a társasági jogot és a kereskedelmi szerződések szabályozását is jelentősen átalakította.
A könyv az alapszakos gazdaságtudományi, illetve műszaki (mérnök) képzés számára, korszerű és európai szellemiségű üzleti jogi oktatásának a céljából készült, amelynek során a szerzők elsősorban abból indultak ki, hogy mi az az alapvető üzleti jogi tudásanyag, amely nélkülözhetetlen a végzés után nagy eséllyel vezetővé váló fiatal értelmiségiek számára.

Beteszem a kosaramba. 
 
NEXUS sorozat
ISBN 978-963-3100-10-3
Webshop ár: 1430 Ft
Ára: 2200 Ft Akciós ár: 1430 Ft

 

Az evolúció elmélete alapjaiban változtatta meg az emberi gondolkodást, és a legkülönbözőbb szakterületek tudósai, kutatói alkalmazták vagy szálltak vele vitába. 2009 őszén, a kettős jubileum alkalmából Kampis …

Beteszem a kosaramba.