Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Megjelenés: 2006
Oldalszám: 220 oldal
Formátum: B/5
ISBN: 978-963-9664-06-7
Témakör: Műszaki tudomány, Pedagógia
Sorozat: Baccalaureus Scientiae

Eredeti ár: 2200 Ft
Webshop ár: 1650 Ft

KOSÁRBA
Szakképzés-pedagógia

A szakképzés-pedagógia alapkérdései

Felnőttképzés – IV. évfolyam 2–3. szám
2006

Hiánypótló egyetemi szakkönyv jelent meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete kiadásában, Benedek András egyetemi tanár, intézetigazgató szerkesztésében. Régóta várják a szakemberek, hogy a szakmai tanárképzésnek legyen egy viszonylag rövid, kézikönyvként is használható, összefoglaló műve, amely az oktatás és képzés szakmai és a pedagógiai aspektusait, tipikus problémáit komplex módon írja le. A Műegyetem „tanárképző" intézetének oktatói közössége úgy tett eleget ennek az elvárásnak, hogy több irányból közelítette meg a szakképzés-pedagógia alapkérdéseit. A kötetben egyaránt helyet kapott a hazai szakképzés és mérnöktanárképzés kultúrtörténete a jelenlegi tendenciák elemzéséig; a nevelés és a szakképzés alapvető kérdései, beleértve a tanítási-tanulási folyamat mérnöki aspektusból történő áttekintését; a szakképzés során kialakítandó kompetenciák és megszerezhető kvalifikációk és a digitális pedagógia; de helyet kaptak a kötetben a szakmai kommunikáció és a nyelvpedagógia kérdései is. Jelentősen növeli a használati értéket a kötet végén található glosszárium, amely a legfontosabb fogalmak meghatározását tartalmazza.

Egy recenzió nem teszi lehetővé a részletes ismertetést, mégis szeretnénk a figyelmet felhívni a legfontosabb tartalmakra, felkelteni az érdeklődést, hogy érdemes ezt az egyetemi tankönyvet „megszerezni".

Horváth Márton egyetemi tanár rövid összefoglalójában bemutatja a magyar szakoktatás kialakulását, fejlődési folyamatát a 19. századi kezdetektől napjainkig, különös tekintettel a hazai egyetemi intézmények alakulására, kiemelve a mérnöktanárképzés történetét a Műszaki Egyetemen.

Benedek András professzor a szakképzési rendszer piacgazdaságban betöltött szerepét mutatja be, kiemelve a munkaerőpiac és a foglalkoztatás hatását. A szakképzési szerkezet problematikáját tárgyalva, bemutatja a szakképzési funkciók és a képzési szerkezet változását, különösen a rendszerváltozást követően, beleértve a 90-es évek elején kialakított új szakmastruktúra rendszerjellemzőit.

Kata János egyetemi adjunktus a tanítási-tanulási folyamat mérnöki szemléletű elemzését végzi el, bemutatva a rendszerszemlélet fő jellemzőit, illetve a rendszertechnikai módszerek alkalmazását a pedagógiában, különös tekintettel a tervezésre. Értékes összefoglaló gondolatokat is olvashatunk a műszaki pedagógusképzés jövőjéről.

Balogh Andrásné egyetemi docens valódi hiányt pótol a „Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben" című fejezettel, amelyben alapos szakirodalmi hivatkozásokkal, széles értelemben elemzi a kompetencia és a kvalifikáció fogalmát, bemutatva alkalmazásuk „hasznát": hatásukat a munkaszervezet és a szakképzési formák változásaira. Különösen értékes a tanári kompetenciák rendszerének részletes összefoglalása.

Bábosik Zoltán egyetemi adjunktus a nevelés és a szakképzés alapvető kérdései közül a társadalom és nevelés kérdéseit összegzi röviden, kitérve a szakképző intézmények főbb funkcióira és nevelési feladataira. A nevelés mai elméleti és gyakorlati kérdései közül különösen a multikulturális nevelés dimenzióit mutatja be.

Víg Zoltán egyetemi adjunktus a digitális pedagógia fő kérdéseit foglalja össze, bemutatva egyrészt annak pszichológiai, társadalmi, és kulturális vonatkozásait, másrészt magának az oktatástechnikának a fejlődését, a módszertani megvalósítás, illetve a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit az oktatói munkában.

Sturcz Zoltán egyetemi docens a tankönyv „Szakmai kommunikáció, szakmai képzés, nyelvpedagógia" című fejezetében egyrészt bemutatja a nyelvpedagógia és a szaktárgyi pedagógia kapcsolatát, meghatározva a nyelv, a szaknyelv fogalmát. Ezen túlmenően összefoglalja a nyelvi képzettség meghatározó tényezőit, a szaknyelv és szaknyelvhasználat fő kritériumait, különös tekintettel a szakmai nyelvmű elél segédeszközeire, intézményeire és forrásaira, beleértve nyelvi szabályozás és a nyelvművelés minőségbiztosítási eszközeit és tartalmát.

Külön értéke a tankönyvnek, hogy az egyes fejezeteket ellenőrző kérdések és irodalomjegyzék zárja le, lehetőséget teremtve a szakmailag „támogatott'; de önálló (otthoni) tanulásra. A kötet a „Baccalaureus Scientiae" sorozatban, a TYPOTEX kiadó gondozásában jelent meg 2006-ban.

Zachár László

Kapcsolódó recenziók

AJÁNLOTT KÖNYVEK