Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Megjelenés: 2006
Oldalszám: 312 oldal
Formátum: B/5 kötve
ISBN: 978-963-9548-72-5
Témakör: Műszaki tudomány

Eredeti ár: 4900 Ft
Webshop ár: 2450 Ft

KOSÁRBA
Amit a repülésről tudni kell

Könyvajánló

AIRportal.hu
2011-09-04

Háy György pilóta, Amit a repülésről tudni kell című könyve 2005-ben jelent meg a Typotex kiadó gondozásában. A könyv a legátfogóbb magyar nyelvű kiadvány, amely a polgári repülés világát, közérthető nyelven, de mégis komoly szakmai körültekintéssel az olvasó elé tárja. 
A Szerző könyvében bemutatja, hogy miként történik egy repülőjárat előkészítése, majd teljesítése. Az alapvető időjárási ismeretektől, a legfontosabb biztonsági eljárásoktól, egészen a repülőterek műkődéséig betekintést nyerhet az olvasó a polgári repülés egyre nagyobb figyelmet érdemlő világába. A könyvet számos fénykép és szemléltető ábra színesíti, sőt a könyvben egy rövid repülőgéptípus-ismertető, valamint egy igazán különleges repülős szlengszótár is helyet kapott. Háy György könyve alapmű mindazoknak, akiket érdekel a polgári repülés és szeretnének megismerkedni a légi utasszállítás, mint összetett rendszer működésével.

Ajánló:
Sok min­dent tu­dunk már a re­pü­lés­ről Fel­ké­szül­ni az uta­zás­ra, a tár­gya­kat oko­san és ügye­sen el­osz­ta­ni 20 kg-nál könnyebb bő­rön­dök­be és ké­zi­tás­kák­ba, a rep­té­ren vá­ra­koz­ni, be­csek­kol­ni. De a re­pü­lő­gé­pek bel­se­jé­ről, az ott, il­let­ve a rep­te­re­ken zajló össze­han­golt mun­ká­ról, a gépek ki­fi­no­mult tech­ni­ká­já­ról mit sem tu­dunk. Most itt az al­ka­lom. Háy György, pi­ló­ta segít abban, hogy fel­tá­rul­jon előt­tünk a re­pü­lés ti­tok­za­tos vi­lá­ga.
Ha két pi­ló­tát hal­lunk mun­ká­juk­ról be­szél­get­ni, jog­gal hi­het­nénk, hogy nem is ma­gya­rok, annyi ide­gen szót és ki­fe­je­zést hasz­nál­nak. Sokan nem is bán­ják ezt: „Hadd ámul­jon a sok pupák!” Ennek a könyv­nek azon­ban éppen az el­len­ke­ző a célja, egy­sze­rű, köz­ért­he­tő for­má­ban, a külön ma­gya­rá­za­tot igény­lő szak­ki­fe­je­zé­se­ket le­he­tő­leg ke­rül­ve kör­vo­na­laz­za a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat. És még a re­pü­lés szleng­jé­be is be­avat. 

Háy György több mint 35 éve repül, az utób­bi 25 évben utas­szál­lí­tó gé­pe­ket vezet. Je­len­leg a Mal­év­nél dol­go­zik Boe­ing–737-es ka­pi­tány­ként.

KristofCs

Kapcsolódó recenziók

AJÁNLOTT KÖNYVEK