Ez az oldal sütiket használ
A www.typotex.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!
0 db
0 Ft
Felhasználó neve / E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
 
 
 
Fordította: Bechtold Eszter
Megjelenés: 2009
Oldalszám: 248 oldal
Formátum: A/5
ISBN: 978-963-2790-30-5
Témakör: Vallástudomány, Történelem

Elfogyott

Az egy és a sok
Az óegyiptomi istenvilág

Ünnepi könyvheti böngészde

Könyvhét
2009. június

A Typotex Kiadó gondozásában már több jelentős vallástudományi munka látott napvilágot, többek között Julien Ries-é és Carl Sagané. E fontos művek sorát gazdagítja Erik Hornungnak az egyiptomi isten­világot feltáró kötete, Az egy és a sok. A szerző az el­ső kiadás után számos utánnyomást megért munká­ját egészítette ki és részben dolgozta át, tette telje­sebbé. Hornung az egyiptomi istenfogalmak magya­rázatából indul ki, feltárva az általunk eddig kevésbé ismert „netjer” szó használatában érvényesülő tör­vényszerűségeket és a szó mélyebb tartalmát. Az is­tenek nevével foglalkozó fejezetben többek között olyan érdekességekre mutat rá, mint például a görö­gökétől eltérően működő gyakorlatra a kozmikus is­tenek elnevezésében: az elemek nevei nem egyeznek az azoknak megfelelő istenek neveivel: „a föld a ta, a földisten viszont Geb, az ég pet, az égistennő ezzel szemben Nut; Ré napistennő mellett ott van az iten, a napkorong meg­jelölése…” Vagy: a „helyi” istenségek esetében gyakran elő­fordul, hogy nevüket abból a helységnévből képzik, amely­hez tevékenységük kötődik. Az istenek ábrázolása és megjele­nése fejezetet gazdag illusztrációs anyag teszi érzékletesebbé, számos, korábbi történeti és művészeti összefoglalásból nem ismerhető ábrázolási forma, papirusztekercsek alapján repro­dukált rajz segítségével. „Az istenképmás körmenete” vagy „A napisten Nagy Kandúrként, aki szétdarabolja az Apóphisz-kí­gyót” vagy „A ba madárként a múmia felett Anúbiszon” a vi­zuális megjelenítési formán túl a vallási élet számos társadalmi vonatkozására is rávilágít. Az istenek tulajdonságai című feje­zetben Hornung a születés és el­múlás kérdéseit járja körül, vala­mint az egyiptomi ontológiába vezeti be olvasóját: öregednek és halnak-e az egyiptomi istenek, van-e isteni mindenhatóság és dif­ferenciáltság. Végezetül áttekinti az istenvilág általános rendjét és tagolódását. A kötetet időrendi tábla, a fontosabb istenségek jegy­zéke, képmelléklet, valamint név-és tárgymutató teszi teljessé. Erik Hornung kötete – a magyar fordí­tás Bechtold Eszter munkája – nemcsak az egyiptológusok vagy a témát behatóbban tanulmányo­zók számára lesz érdekfeszítő ol­vasmány, hiszen olyan, alig ismert rétegeit tárja fel a leggazdagabb és -összetettebb ókori vallásnak, ami merőben megújítja az egyiptomi kultúráról sze­rezhető általános ismereteket is.

 

Laik Eszter

Kapcsolódó recenziók

AJÁNLOTT KÖNYVEK